Wie ben ik

Mijn naam is Arian Lauryssen, getrouwd en mama van 3 prachtige kinderen.

17 jaar geleden ben ik mijn loopbaan gestart als ergotherapeute en opvoedster bij volwassenen met een hoge zorgnood.

Later, en mede door zelf mama te worden, geraakte ik gefascineerd door de ontwikkeling van kinderen en kwam ik terecht in het kleuteronderwijs; eerst als kleuterjuf en later als ondersteuner voor kinderen met autisme en/of een gedrags- en emotionele problematiek.

Ik merk dat gevoelige kinderen of kinderen met een bepaalde problematiek het moeilijk hebben om te voldoen aan de verwachtingen die de maatschappij ons oplegt. Dit ervaar ik niet alleen in het onderwijs, maar ook persoonlijk als mama van een dochter met autisme. Ik weet als geen ander hoe moeilijk het is om je gezin draaiende te houden en een evenwicht te vinden tussen dat éne zorgkind, je andere kinderen en je partner.

Door enerzijds zelf een nieuwe weg in te slaan met ZO-PUUR en anderzijds mijn job als thuisbegeleidster, sta ik terug dichter bij kinderen en hun gezin.

Ik heb gekozen voor de naam ZO-PUUR omdat ik (jonge) kinderen zo puur vind, zo eerlijk en oprecht. Elk kind heeft het recht op een zorgeloos leven met veel plezier en gelach.


ZO-PUUR staat ook voor het werken met pure materialen. Ik werk niet met ingewikkelde methodes maar met eenvoudige materialen; potlood en papier of een eenvoudige steen zijn bijvoorbeeld goede, krachtige communicatiemiddelen.

Liefs,
Arian

Mijn missie als kleuter-, kinder- en jongerencoach

Als kleuter-, kinder- en jongerencoach wil ik kinderen zichzelf terug laten ontdekken: Wie ben ik? Wat maakt mij gelukkig en wat heb ik nodig? Kinderen zijn ZO-PUUR maar door een bepaalde gebeurtenis of problematiek kunnen ze zichzelf kwijtraken. Als kinderen niet zichzelf kunnen of mogen zijn doordat ze zich steeds aanpassen aan hun omgeving en de verwachtingen, gaan ze ver staan van wie ze zelf zijn.

Ik wil kinderen terug laten ontdekken WIE ze ECHT zijn, wie hun 'pure zelf' is. Dit doe ik door op een creatieve manier te werken rond hun zelfbeeld, door hun gevoelens te ontdekken en te leren uiten, door hen weerbaarder te maken en door hun talenten te ontdekken.

Als kleuter-, kinder- en jongerencoach ga ik zoveel mogelijk mee in de leefwereld van kinderen en luister ik actief naar hen, zodat ze zelf regie hebben over hun proces en hierdoor erkenning krijgen.


Als kleuter-, kinder- en jongerencoach kan ik helpen bij kinderen:

 • met faalangst: dit kan op school zijn maar ook onder vrienden;
 • waarvan de ouders gescheiden zijn;
 • die snel een 'vol hoofd' hebben, die last hebben van prikkels;
 • die snel een woede-uitbarsting hebben;
 • die iemand verloren zijn; dit kan een persoon zijn maar ook een dier, een hobby, etc.;
 • die teruggetrokken zijn en weinig durven vertellen;
 • die moeilijk kunnen slapen of eten;
 • die weinig zelfvertrouwen hebben;
 • die gepest worden of zelf pesten;
 • die zich anders voelen;
 • met angsten;
 • die moeilijk vriendjes kunnen maken;
 • die heel impulsief zijn;
 • die moeite hebben om zich te concentreren, moeite hebben met plannen en organiseren, moeilijk met een taak kunnen starten of stoppen, etc.;
 • die druk zijn, kinderen met ADHD;
 • die moeilijk kunnen omgaan met broer/zus.

Hoe ga ik te werk?

 
Verbinding
 
Allereerst wordt er gewerkt rond een 'vertrouwensband', dit is heel belangrijk om te kunnen werken aan dieper liggende emoties. Zonder verbinding zal het kind niets geloven van wat ik vertel en zichzelf ook niet openstellen.
 
Creatief
 
Op een creatieve manier zoeken we samen uit wat het kind een goed gevoel geeft, we ontdekken welke materialen het beste bij hem/haar past, dit kan zijn: tekentaal, poppenspel, klei, spelletjes, beweging, gesprekken, etc.
 
Locatie
 
De begeleiding gaat door in de praktijk.

Open je ogen,
bewonder, aanschouw.
Ontdek alles om je heen,
maak plezier en vertrouw.

Doe wat je het liefste doet,
vol aandacht, vol vuur.
Geniet, voel je vrij,
blijf wie je bent, zo-puur.

Mijn missie als auticoach

Wanneer je kind deze diagnose krijgt, staat de wereld vaak even stil. Je hebt eerst een heel traject doorlopen en plots kom je thuis met een verslag waar de diagnose 'autisme' opstaat. Ouders ervaren dit vaak als: 'Ik weet nu wel wat er aan de hand is maar hoe moeten we hier nu concreet mee omgaan?' Hierbij wil ik jullie graag helpen: Wat houdt autisme juist in en hoe zit dat juist bij jullie kind? Waar botst hij/zij tegenaan en waar kan ik hem/haar in ondersteunen om sterk(er) in het leven te staan?


Als auticoach kan ik helpen bij:

 • het leren omgaan met de diagnose autisme;
 • psycho-educatie: uitleg geven over autisme d.m.v. de Brain Blocks;
 • het omgaan met emoties, woedebuien, piekergedachten, een vol hoofd, etc.;
 • het omgaan met vrijetijdsvaardigheden;
 • het leren spelen (alleen of met vriendjes);
 • het leren 'plannen en organiseren';
 • concentratiemoeilijkheden;
 • slaap- en eetproblemen;
 • prikkelverwerking in kaart brengen door b.v. een sensorisch profiel op te stellen.

Hoe ga ik te werk?

 
Verbinding
 
Allereerst wordt er gewerkt rond een 'vertrouwensband'.
 
Basisrust
 
De mogelijkheden van het kind en de uitdagingen die hij/zij in het dagelijks leven tegenkomt in kaart brengen en hier een evenwicht in zoeken. Voor kinderen met autisme is het belangrijk om ze zo goed en zo veel mogelijk in basisrust te houden; dit om te kunnen leren en ontwikkelen.
 
Dubbelspoor
 
Kinderen met autisme hebben vaak veel vragen doorheen de dag: 'Wat moet ik doen en op welke manier, waar, met wie, wanneer gaan we dit doen en waarom?' Door de omgeving duidelijker en concreter te maken, krijgen ze meer rust in de activiteiten die ze doen. Daarnaast is het aanleren van vaardigheden belangrijk zodat ze op allerlei domeinen kunnen groeien. Er kan ingezet worden op het aanleren van communicatieve en sociale vaardigheden, vaardigheden die te maken hebben met vrij tijd, zelfredzaamheid, leren en werken.
 
Begeleiding
 
Begeleiding van de kleuter, het kind of de jongere met autisme en hun omgeving (familie, vrienden, school, etc.).
 
Locatie
 
Deze begeleiding gaat door in de praktijk. Soms is het beter om de begeleiding thuis te laten doorgaan, dit is afhankelijk van de zorgvraag en kan onderling besproken worden.

Methodiek

 

Jij mag er zijn met al je
BUIEN, als je lacht
Of even NIET.
Wanneer je hoofd soms
wat te VOL is
en je het even niet meer
ZIET.
Wees gewoon de jij die er is op dit moment.
Je hoeft van mij NOOIT
anders dan de
JIJ die jij nu bent!

Opleidingen / diploma's

Bachelor ergotherapie

Bachelor kleuteronderwijs

Integratieve kinder- en jongerentherapie

Oplossingsgericht coachen

BRAIN BLOCKS: Psycho-educatie autisme, communicatiemiddel en therapeutisch werken

Sterk opgeleid in het autistisch denken door verschillende opleidingen bij Autisme Centraal

Verschillende opleidingen rond hoogsensitiviteit

ACT: Acceptation en Commitment Therapy

Figuring Futures: Perspectief werken a.d.h.v. duplo en schatkisten

Integratieve Traumatherapie i.o.

Praktisch

We gaan tijdens de coachingsessies steeds samen op zoek naar wat werkt voor het kind.


Kennismaking

Je kan me contacteren via mail of telefonisch. Ik luister naar jullie hulpvraag en ik leg je uit hoe ik te werk ga. Daarna plannen we een kennismakingsgesprek, dit kan in de praktijk of bij je thuis.

Tijdens dit kennismakingsgesprek maken we kennis met elkaar. Ik luister naar jullie verhaal en ik probeer jullie zorgen en verwachtingen in kaart te brengen. Dit doe ik door allerlei vragen te stellen om een zo goed mogelijk beeld te schetsen. Het kennismakingsgesprek gebeurt meestal met de ouders wanneer het gaat om een jong kind. Wanneer het kind of de jongere zelf een duidelijke hulpvraag heeft, kan hij/zij bij het kennismakingsgesprek aanwezig zijn.

We proberen een duidelijke hulpvraag te formuleren waarna ik met jullie de mogelijke aanpak bespreek. Soms wordt er enkel met het kind of de jongere gewerkt, soms is er ook gezinsbegeleiding nodig.

Coaching

Nadat we de hulpvraag in kaart hebben gebracht, ga ik samen met het kind aan de slag om vanuit een vertrouwensband te werken aan de hulpvraag. Mijn ervaring leert me dat kinderen zelf het beste weten wat werkt voor hen en wat ze nodig hebben om te kunnen werken aan hun vaardigheden.

Tijdens de coaching zelf ben je als ouder niet aanwezig. De laatste 5 min. koppel ik samen met het kind even aan jullie als ouders terug en maken we eventueel een nieuwe afspraak.

Als er gezinsbegeleiding nodig is, wordt er meer met het gezin of met de ouders samen gewerkt, dit is afhankelijk van de zorgvraag en wordt steeds onderling besproken.

Afronding

Na het coachingstraject kijken we samen naar de toekomst; hoe kan het kind de aangeleerde vaardigheden blijven inoefenen, gebruiken en omzetten in de praktijk. We overlopen samen het coachingstraject en bekijken wat eventueel nog nodig is voor de toekomst.

Arian Lauryssen

arian@zo-puur.be

0468 35 02 61